Strona główna

Opłata produktowa

 

Opłata produktowa to opłata za opakowania wprowadzane do użytku przez producentów i importerów. Podstawą tego obowiązku jest ustawa "O gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi" z 2013 roku. A w latach 2002-2013r. ustawa "O obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej", które nakładają na przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach obowiązek zapewnienia określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Poziomy te są stopniowo zwiększane i ogłaszane w formie Rozporządzeń Ministra Środowiska. Dzięki kalkulatorowi opłaty produktowej zamieszczonym na naszej stronie uzyskają Państwo możliwość obliczania opłaty produktowej z zaktualizowanymi stawkami i poziomami wymaganego recyklingu.

 

Wykorzystanie dostępnych po zalogowaniu narzędzi pozwoli Państwu w prosty sposób ustalić:

  • czy obowiązek odzysku i recyklingu dotyczy również prowadzonej przez Państwa działalności (Ankieta)
  • wysokość opłaty produktowej, którą należy wpłacić do Urzędu Marszałkowskiego w przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu (Kalkulator opłaty produktowej)

 

Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy na podstronę opłata produktowa, a także do zapoznania się z ustawą "O obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej".